Fypryst 134 Mg Pies 10-20Kg /3 Pipety/

33,69

SKU: 00402cf3dec1 Kategorie: , Tagi: , ,

Opis

Fypryst 134 Mg Pies 10-20Kg /3 Pipety/ KRKA

FYPRYST 134 MG DLA PSÓW O WADzE OD 10 DO 20 KG NA PCHŁY, KLESzCzE I WSzOŁY (3 PIPETY)   Skład:1 pipetka (1,34 ml) zawiera:Substancja czynna: Fipronil  134 mgSubstancje pomocnicze:ButylohydroksyanIZol (E320)  0,27 mgButylohydroksytoluen (E321)  0,13 mgWskazania lecznicze:Leczenie i pRZeciwdziałanie infestacji pcheł (Ctenocephalides spp.) i kleszczy (Rhipicephalus spp., Dermacentor spp., Ixodes spp.) u psów.Leczenie i kontrola alergicznego pchlego zapalenia skóry (APzS) u psów.Leczenie i pRZeciwdziałanie infestacji wszołów (Trichodectes canis) u psów. PRZeciwskazania:ze względu na brak dostępnych danych produktu nie należy stosować u szczeniąt w wieku poniżej 8 tygodni lub ważących mniej niż 2 kg.Nie stosować produktu u zwieRZąt chorych (cierpiących na choroby układowe, gorączkę) lub u zwieRZąt w okresie rekonwalescencji.Nie stosować produktu u królików ze względu na ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, a nawet zgonu.Produkt jest pRZeznaczony do stosowania u psów. Nie należy go stosować u kotów ze względu na ryzyko pRZedawkowania. Stosowanie:Stosować bezpośrednio na skórę. Jedna dawka zapewnia ochronę pRZed infestacją pcheł pRZez okres 2-ch miesięcy. Produkt jest skuteczny pRZeciwko kleszczom pRZez okres 4 tygodni. Nie stosować u szczeniąt poniżej 8 tygodnia życia.Każda pipetka Fyprystu pakowana jest oddzielnie w specjalną aluminiową torebkę, co umożliwia proste i bezpieczne użycie. Pipetki bardzo łatwo otwoRZyć, a dozowanie jest wyjątkowo precyzyjne. Działania niepożądane:Jeżeli dojdzie do wylIZania preparatu może pojawić się krótkotrwałe ślinienie wywołane działaniem nośnika. Bardzo RZadko obserwowano również pRZejściowe reakcje skórne w miejscu podania (odbarwienie skóry i utrata sierści, świąd, zaczerwienienie skóry) oraz uogólniony świąd i wyłysienia. Czasami obserwowano nadmierne ślinienie się, odwracalne objawy neurologiczne (pRZeczulica, depresja, nerwowość), wymioty lub objawy ze strony układu oddechowego.Należy unikać pRZedawkowania.W pRZypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów niewymienionych w ulotce, poinformuj o nich lekaRZa weterynarii.Szczególne środki ostrożności pRZy pRZechowywaniu:PRZechowywać w miejscu niedostepnym i niewidocznym dla dzieci.PRZechowywać w opakowaniu oryginalnym w celu ochrony pRZed światłem.Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących temperatury pRZechowywania produktu leczniczego weterynaryjnego. Specjalne ostRZeżenia:Produkt może wywołać podrażnienie błon śluzowych i oczu.Należy chronić usta i oczy pRZed kontaktem z produktem.zwieRZęta lub osoby o znanej nadwrażliwości na środki owadobójcze lub alkohol powinny unikać kontaktu z produktem Fypryst roztwór do nakrapiania. Należy unikać bezpośredniego kontaktu zawartości pipetki z palcami, a w pRZypadku, gdy taki kontakt miał miejsce, należy umyć ręce wodą i mydłem.Jeśli dojdzie do pRZypadkowego kontaktu preparatu z oczami, należy pRZepłukać je czystą wodą.Po podaniu produktu należy umyć ręce.Należy unikać dotykania leczonych zwieRZąt i nie należy zezwalać dzieciom na zabawę z nimi, aż do momentu wyschnięcia miejsca zastosowania produktu. Dlatego też zaleca się podanie produktu zwieRZęciu w godzinach wieczornych. Wkrótce po zabiegu zwieRZęta nie powinny spać z właścicielami, a w szczególności z dziećmi.Podczas podawania produktu nie należy palić, pić ani jeść.

Fypryst 134 Mg Pies 10-20Kg /3 Pipety/ 33,69 PLN

sklep glonojad, furminator deshedding tool dla kota, jak narysować butelkę, weterynarz józefosław, miękka kita lisa, psy podobne do buldoga francuskiego, the shining, psy za darmo warszawa, kot australijski, krolik mini lop, smycz automatyczna 10 m, dalmatynczyk

yyyyy