Dokumenty

 

Statut Fundacji » pobierz

 


Rejestrowe

KRS (stan na dzień 29-11-2014) » pobierz

REGON » pobierz

NIP » pobierzZa 2012 rok

Bilans » pobierz

Rachunek zysków i strat » pobierz

Sprawozdanie merytoryczne » pobierzZa 2013 rok

Sprawozdanie finansowe » pobierz

Sprawozdanie merytoryczne » pobierzZa 2014 rok

Sprawozdanie finansowe » pobierz

Sprawozdanie merytoryczne » pobierzDotyczące zbiórek publicznych

Decyzja Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 348/2013 z dnia 17 września 2013 r.

Strona 1 Strona 2

Decyzja Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 496/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.

Strona 1 Strona 2 Strona 3

Postanowienie Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 24/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.

Strona 1 Strona 2

Sprawozdanie z wyników zbiórki publicznej

Sprawozdanie Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki (2015/819/OR) » pobierz

Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar » pobierz